Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Susipažinkite su mūsų privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja MB Kompiuterapija elektroninės parduotuvės (toliau www.ocpc.lt) ir www.ocpc.lt kliento (toliau Jūs, Jūsų) pagrindinius duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3 E-parduotuvėje www.ocpc.lt nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.ocpc.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje, bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4 www.ocpc.lt įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite apsipirkti mūsų e-parduotuvėje tik su tėvų ar globėjų leidimu.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 www.ocpc.lt renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate lankydamiesi, registruodamiesi, teiraudamiesi, apsipirkdami e-parduotuvėje: vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris, registracijos data, su prekių užsakymu susiję duomenys, susirašinėjimai tiesiogiai ar el.paštu, ir informacija, kurios turinio www.ocpc.lt negali nuspėti ir lemti (užklausimai, pranešimai ir pan.), bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruojantis ar apsiperkant e.parduotuvėje.
2.2 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.3 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.4 Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatytos duomenų tvarkymo taisyklės.
2.5 Asmens duomenis tvarko tik kompetetingi asmenys, kuriems suteikta tokia teisė.
2.6 Visa informacija apie tvarkomus duomenis yra konfidenciali.
2.7 Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
2.7.1 Vykdant Jūsų prekių užsakymus.
2.7.2 Išrašant finansinius dokumentus (pvz. sąskaitos faktūros).
2.7.3 Spręsti problemas susijusias su prekių ruošimu, pateikimu, pristatymu.
2.8 www.ocpc.lt turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims (kurjerių tarnybos UAB ,,Nėgė” įm.k. 149872578, Europos pr. 83, LT-46333 Kaunas bei UAB ,,Venipak” įm.k. 3000906055, Tuskulėnų g. 33C , Vilnius , LT- 09219) tik ankčiau išvardintiems (2.7 punktas) tikslams pasiekti.
2.9 Klientui prekę įsigyjant įšsimokėtinai www.ocpc.lt veikia kaip duomenų tvarkytojas lizingo bendrovės UAB ,,SB Lizingas” įm.k. 234995490, Karaliaus Mindaugo pr. 35, Kaunas, įgaliojimu.
2.10 Duomenų valdytojas www.ocpc.lt neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys saugą ir privatumą.
3. Duomenų pakeitimas.

3.1 Registracijos formoje, siunčiant užklausimus, apsiperkant e-parduotuvėje pateikiami duomenys turi būti išsamūs ir teisingi.
3.2 Jeigu informacija pateikiama netiksli, neteisinga, melaginga ar klaidinanti, www.ocpc.lt pasilieka teisę anuliuoti Jūsų registraciją, ištrinti pateiktus neteisingus duomenis ar net apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.
3.3 Klientas turi teisę koreguoti ar atnaujinti pateiktą informaciją bet kuriuo metu, prieš tai pranešdamas apie tai adresu info@ocpc.lt arba susisiekdami tiesiogiai telefonu +37066629200.

4. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos.

4.1 www.ocpc.lt pasilieka teisę koreguoti privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje.
4.2 Tolimesnis naudojimasis www.ocpc.lt e.parduotuvėje reiškia sutikimą su šiomis taisyklėmis.
4.3 Visi iškilę nesutarimai ar ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

4.4 Ši privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja privatumo politikos tvarkymą.
4.5 www.ocpc.lt, darbuotojai, susiję ar įgalioti asmenys, taip pat svetainės lankytojai privalo laikytis privatumo politikoje nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų. Atlikdami savo funkcijas vadovautis šiuoje privatumo politikoje nustatytais principais.

Klientai pastebėję šios privatumo politikos neatitikimus, saugumo spragą ar turintys kitų pastebėjimų, maloniai kviečiami kreiptis į mus el.paštu info@ocpc.lt. mob.tel. +37066629200, arba atvykti adresu Šv.Gertrūdos g. 7, Kaunas.

LIZINGAS 0%
OCPC

OCPC

X